Mágiaa nadprirodzeno

Čo je to drak?

Publikované 15.07.2015 v 21:42 v kategórii Draci, prečítané: 337x

Varovanie: Tento článok je dosť dlhý a niekomu sa môže zdať nudný (možno dejepisný, sestra povedala, že je tam príliš veľa faktov... :D).
Čo je drak?

Drak ako najhorší mysliteľný netvor:
Všetky hrdinské fantastické príhody, počnúc rozprávkami, mávajú akýsi vrchol - najväčšieho a najmocnejšieho netvora, s ktorým sa musí hrdina stretnúť v súboji. To, čo prevzali aj počítačové hry, a nazýva sa "big boss".Taký netvor často nejak súvisí s drakmi. Keď autor premýšľa, čím by publikum čo najviac ohromil, veľmi často táto úloha pripadne drakovi. A tu je len krok k tomu, aby bol drak ďalej vylepšený - je väčší, má viac hláv, chŕli oheň.... Takto vzniká veľmi ľahko kombinácia najrôznejších zvierat. Postup je vlastne podobný vytváraniu veľkej väčšiny fantastických beštií. Napríklad antických (chiméra, sfinga, mantikora). Nemôžme teda úplne s pokojným svedomím tieto "ultimátne potvory" prehlásiť vždy za drakov - veľakrát stál drak ako základ, inde zostalo vlastne už len to osvedčené slovo.Tieto monštrá majú úctyhodnú tradíciu. Môžme sem zaradiť vlastne aj dosť veľkú časť gréckych drakov. Napríklad "stohlavý drak Látón, ktorý strážil jablká Hesperidek, alebo aj Héraklová Hydra, ktorej hlavy neustále narastali, sú práve tento prípad.Podobne ultimátnu povahu má i veľa čínskych drakov - napríklad horský drak Lu-chu, ktorý má ľudskú tvár, tigrie telo a deväť chvostov; prípadne drak, ktorého zabil hrdina I, a ktorý mal deväť hláv a žil vo vode (a to nepochybne o dosť skôr, než sa na Hérakla štverala Hydra).Koniec koncov, nemôžem nespomenúť neobyčajne slávneho draka zo Zjavenia svätého Jána (citované podľa Melantrichovej Biblie z roku 1470): "Ahľa, Drak veľký ryšavý, čo má hláv sedem a rohov desať; a na hlavách jeho desať Korún a chvostom svojim strhol tretí diel hviezd z nebies a zvrhol ich na zem". Už samotné označenie Draka je tu dosť neisté - podľa Jána je totiž zároveň Hadom zo stvorenia sveta; takže tie slová neboli zďaleka také pevné, ako by sme očakávali. Veľké starosti spôsobil Ján aj všetkým nešťastníkom, ktorí mali toto monštrum vyobraziť (okrem toho, hneď v ďalšej kapitole nasledovala "šelma, podobná levhartovi, s medvedími labami a levími tlamami, a opäť so siedmimi hlavami, desiatimi rohmi a desiatimi korunami", a potom ešte "šelma, podobná baránkovi, s dvomi rohmi, ale hovorila ako drak").Čo si s tým mali chudáci ilustrátori počať?

Vo všetkých týchto prípadoch si s drakmi netreba príliš lámať hlavu, pretože používané označenie "drak" má dosť nejasný význam, vlastne iný, než aký mu prikladáme dnes. Na prvý pohľad je to tvor, ktorý nikdy nežil, a z rôznych dôvodov ani žiť nemohol.

Drak ako veľký dravý plaz:
S poľutovaním je nutné uznať, že celý rad dračích správ nás necháva v úplnej neistote, ako drak vlastne vyzeral. Niekde môžeme len nepriamo (napríklad z toho, že drak vylieza z nejakého skalného slumu) usudzovať, že to je veľký dravý plaz, podobný krokodílovi. Inokedy tak usudzujeme preto, že o lietaní nie je najmenšia zmienka (Mimochodom, lietanie nie je veľmi isté asi u žiadneho gréckeho draka!). Nie je ťažké siahnuť po nejakej rozprávke. Vysvitá nám z toho ďalší obraz - drak ako "veľký dravý plaz". To je oveľa konkrétnejší a jednoduchší prípad než predchádzajúci.S pozemskými plazmi je ale veľká obtiaž v tom, že na takom tvorovi vlastne vôbec nič fantastické nie je. Asi každý pozná "brnenského draka", ktorý naozaj reálne visí na brnenskej radnici - a je to krokodíl. Činnosťami krokodílov sa dá vysvetliť mnoho dračích mýtov - napríklad príbeh svätej Markéty Antiochijskej, ktorú zlí pohani obetovali drakovi (a preto je tiež s drakom vyobrazovaná). V prípade Číny je tu príbeh cisára Kchung-Ťia, ktorý choval drakov v klietke, a mal na to dokonca svojho zvláštneho dračníka... Čo nadobudne dosť presvedčivé rysy keď sa ukáže, že v minulosti žilo i na území severnej Číny celý rad rôznych druhov krokodílov, vrátane toho vôbec najväčšieho a najnebezpečnejšieho (crocodylus porosus, zvaný indopacifický alebo morský, u ktorého sa udáva vraj až tona váhy a desať metrov dĺžky). Nedá sa si nevšimnúť, že sa mnohí čínski draci veľmi podobajú vzhľadom krokodílom. Okrem krokodíla tu je ešte známy varan komodský, nie príliš dávno objavený tvor, ktorý mohol byť pomerne ľahko v minulosti rozšírený aj inam, a možno i ďalšie stratené plazy, ktoré môžu tento typ dračích správ úplne uspokojivo vysvetliť. Nakoniec zostáva vysvetlenie dračích správ síce bizardným spôsobom, ale pomerne vierohodne; už odpradávna museli ľudia občas nachádzať kostry veľkých sauropódov, najmä úžasné (až tridsaťmetrové) chrbtice. Čo si musel pomyslieť taký nálezca v dobe stredoveku alebo staroveku, keď ešte o dinosauroch nemohol mať ani tušenia? Určite nie je náhoda, že predstava "veľmi dlhého veľkého plaza" je typická najmä pre Čínu, kde se sauropódi preukázateľne vyskytovali.... V prípadoch, kedy je reč o "veľkých pozemských plazoch" je síce označenie "drak" tradičné a bežné, ale nie je príliš výstižné. S veľkou pravdepodobnosťou ide o správu o niečom inom, ako je drak.

Had a drak:
Súvislosť drakov a hadov možno nie je tak zrejmá na prvý pohľad, ako u krokodílov, však nepochybne tu je. Nie je celkom jasné, napodiv, už samotné slovo "drak". Všeobecne sa poukazuje na to, že notoricky známy slovný základ draka (známy naozaj v kdeakom európskom jazyku) má zrejme základ prinajmenšom z gréčtiny, kde existujú výrazy "derkesthai", podľa Eldera odvodené z výrazu "thér", čo značí obluda, dravec (ale aj iné možnosti sú zaujímavé - napríklad "téró" znamená pozorovať, strážiť); a "derkomai" (hľadieť, pozorovať, tvor s hrozivým zrakom).Okrem toho existuje v sanskrte výraz "darc" (opäť pozorovať, strážiť), takže nie je vylúčené, že slovo je spoločné pre všetkých indoeurópanov... Problém je v tom, že všetko povedané vyhovuje veľmi dobre drakovi i hadovi; takže vôbec nie je isté, že keď starí gréci hovorili o "drakoch", či tým nemienili vlastne "hadov". Ostatne, táto neistota je patrná aj z radu ďalších vyslovene "plazích" a syčivých výrazov, ktoré sa vzťahujú sčasti na hadov a sčasti na drakov - saň, šmok, snake, serpens, šarkan, ba aj juhoslovanská zmaj alebo zmija.Vrcholom neistôt sú slávne citáty z Biblie. Hebrejčina používala výraz "tan" (množné číslo "tanin"), a používa ho najmä v súvislosti s predstavou úplnej pustatiny a zkazy (niečo sa stane príbytkom drakov). Už celé storočia sa biblisti odhadujú, či "tanin" sú draci alebo hady; korunu tomu nasadil nový český ekumenický preklad, ktorý tvrdí, že sú to "šakali"... Celý rad slávnych dračích oblúd môžu byť hadie netvory. K tomu je možné dodať, že veľké hady takisto reálne existujú, od Ázie až po Južnú Ameriku; takže aj tu je veľmi ťažké odlíšiť, ako veľmi je správa vlastne fantastická....

Vodný drak:
Ešte horšia je situácia s vodnými drakmi. Do vody obvykle nie je dobre vidieť, takže nie je vôbec ľahké určiť, čoho všetkého sa mohol stať dotyčný obeťou. Zvierat vyslovene nebezpečných (a vzhľadom veľmi odlišných) existuje vo vode naozaj veľa už odjakživa - okrem už zmienených hadov a krokodílov (ktoré môžme stretnúť i v mori) tu sú všemožní žraloci, veľryby a prípadne aj hlavonožce; pomerne zaujímavé vysvetlenie hydry znie, že v skutočnosti išlo o kalamára... Aký dokonalý zmätok môže vzniknúť, keď udalosť dodatočne popisujú učenci, ktorí more v živote nevideli, je patrné z úžasných popisov a obrazov biblických veľrýb, ktoré mali ilustrovať príbeh o Jonášovi. Veľmi často vznikne niečo, čo je možné skôr zaradiť do kategórie "najhoršia možná potvora", ako čokoľvek reálne. Vlastným bratom Jonášovej veľryby je v tomto smere Perzeov prastarý drak, ku ktorému sa budeme ešte viackrát vracať. To, čo je zobrazené na oblohe, a má byť tvorom, ktorý ohrozoval Andromédu, sa nazýva "veľryba" (Cetus), však to má zjavne štyri končatiny. Nejasnosti prispela iba moderná adaptácia príbehu filmom "Súboj Titánov", ktorý netvora nazval krakenom (čo má byť vlastne morský had), a vzhľadom to nepripomína ani draka, ani hada, a najmenej zo všetkého titána...Okrem toho, zlá skúsenosť s vodným netvorom môže byť ešte neurčitejšia. V mori môžete byť postihnutý otravou (tvorom, ktorého obeť vôbec nevidela, a bol vlastne nepatrný), alebo dokonca elektrickým šokom (Čo si o podobnej skúsenosti mal myslieť obyvateľ stredoveku?).Preukázať existenciu vodných drakov sa javí byť azda zo všetkého najobtiažnejšie...

Lietajúci drak:
Po predchádzajúcich odstavcoch mohol čitateľ prepadnúť malomyseľnosti. Takto sa dá predsa ľahko spochybniť aj to málo, čo je o drakoch k dispozícii... Za vymyslené môžme z tých či oných príčin ľahko prehlásiť úplne všetky správy... Lenže to nie je tak úplne pravda. Ak se zameriame na lietajúcich drakov, kvôli ktorým sme vlastne putovanie začali, ukáže sa, že tí týmto jednoduchým vysvetleniam vzdorujú. Tvorovia, o ktorých sme hovorili v prevažnej miere - krokodíly, hady a podobne - rozhodne nelietajú. Existuje len niekoľko výslovných kuriozít - had boiga zlatá, ktorý vie plachtiť pri skoku zo stromu, alebo maličký ázijský jašter draco volans s predĺženými žiabrami, ktoré samozrejme nemôžu fungovať vo väčších rozmeroch, ťažko môžu vyvolávať nejakú paniku a je nepravdepodobné, že by ich mali poznať všetky starodávne kultúry od Čínskeho mora až po Atlantik. Neexistuje rozumný dôvod, prečo by mali byť hady a krokodíly, už beztoho veľmi mýtickí, záhadní a nebezpeční, tvrdohlavo obdarovaní schopnosťou lietať. Nie je tiež jasné, prečo tak rôznorodé a divné záhady, ako je chrbtica sauropoda, krokodíl a otrava vo vode museli dostať spoločné a univerzálne vysvetlenie a názov. Skôr sa zdá, že to bolo práve opačne - ľudia sa skutočne stretávali s lietajúcim dravým jašterom, a prisudzovali mu prípady, ktoré s ním pôvodne nesúviseli. Tak sa dostal drak na miesta, kam by vôbec nepatril; práve tak, ako sa rozšírila sláva levov, medveďov, tigrov a žralokov.To je dôvod, prečo je zo všetkých verzií draka najzaujímavejší ten lietavý; a prečo bude v ďalších pokračovaniach pozornosť obrátená najmä naňho....

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?Návštěvní kniha

Miniaplikace
Miniaplikace
Miniaplikace
Miniaplikace
Miniaplikace
Miniaplikace